Skip Navigation or Skip to Content
X
DITËBARDHË mb.
1. Fatbardhë, i lumtur; ur. që pastë ditë të bardha, që qoftë i lumtur; kund. ditëzi.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.