Skip Navigation or Skip to Content
X
DITË-NJERI f.sh.
Njësi për matjen e punës, e barabartë me sasinë e punës që kryhet nga një njeri në një ditë. U bënë një mijë e pesëqind ditë-njeri.