Skip Navigation or Skip to Content
X
DITË-PUNË f.sh.
Njësi për matjen e punës së normuar në kooperativat bujqësore, që përcakton edhe pjesën e të ardhurave të kooperativistit; sasia e punës së duhet të kryhet brenda një dite, norma ditore e një kooperativisti. Ditë-punë prodhuese (plotësuese). Ditë-punë e normuar. Vlera e ditë-punës. Të ardhurat për ditë-punë. Paga për ditë-punë. Ka bërë katërqind ditë-punë.