Skip Navigation or Skip to Content
X
DITURI f.sh.
1. Tërësia e njohurive të fituara me studime e në praktikë; tërësia e njohurive që kemi në një fushë a për diçka, shkalla e njohjes së diçkaje; dije. Dituri shkencore (teorike). Dituri të reja. Dituri bujqësore. Dituri të shëndosha. Fushat (degët) e diturisë. Shtigjet e diturisë. Përhapën diturinë. Fitojnë dituri.
2. Shkencë, fushë e shkencës; lëndë mësimore në shkollë. Dituri natyre. Në të gjitha dituritë.