Skip Navigation or Skip to Content
X
DITUROR mb.libr.
Që ka të bëjë me diturinë a me dijen; që ka për qëllim të japë njohuri, të përhapë dije a dituri; që bëhet për të fituar dije; që bëhet për studime a për qëllime shkencore e kulturore. Vepër (revistë) diturore. Shkrim dituror. Rrethet diturore. Lëvizje diturore.