Skip Navigation or Skip to Content
X
DJEPPATUNDUR mb.
Që s’ka tundur fëmijë të vet në djep, që nuk ka lindur fëmijë; mallk. që mos tundtë fëmijë të vet në djep, që mos lindtë fëmijë.