Skip Navigation or Skip to Content
X
DJEPSHKRETUAR mb.
Që nuk ka lindur fëmijë; që i ka vdekur foshnja dhe e ka djepin të shkretë; mallk. që mos lindtë fëmijë, që i mbettë djepi i shkretë.