Skip Navigation or Skip to Content
X
DRAPËROJ kal.
Korr a pres diçka me drapër. Drapërojnë grurin (misrin, barin).