Skip Navigation or Skip to Content
X
DREDHOR mb.
Që ka shumë kthesa a dredha; që është si spirale. Rrugë dredhore. Shkallë dredhore.