Skip Navigation or Skip to Content
X
DREGAMAN mb.shar.
1. Që ka dregëza, që është plot me dregëza. Djalë dregaman. Vajzë dregamane.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Ai dregamani.