Skip Navigation or Skip to Content
X
DREQE f.sh.bised.
Fem. e DREQ,~I 2,3. Ç'ia punoi dreqja. Ç`dreqe që është.