Skip Navigation or Skip to Content
X
DREQËSISHT ndajf.
Me djallëzi, djallëzisht. Ia hodhi fjalën dreqësisht.