Skip Navigation or Skip to Content
X
DREQNOJ kal.thjeshtligj.
1. I ngjall a i shtie dikujt në mendje mendime të këqija e të prapa; e prish dikë duke e mësuar të veprojë e të sillet me djallëzi, e bëj të djallëzuar. E dreqnoi djalin.
2. edhe jokal. I flas dikujt plot zemërim e duke e sharë, e shaj dikë me zë të lartë, e dërgoj në djall; nëm, mallkoj.