Skip Navigation or Skip to Content
X
DRIDHJEMATËS m.sh.fiz.
Aparat që mat dridhjet a lëkundjet mekanike të makinave, të ndërtesave, të urave etj.