Skip Navigation or Skip to Content
X
DRITHNIK m.sh.
Koçek drithi; hambar për drithë. E futën në drithnik.