Skip Navigation or Skip to Content
X
DRITHOR mb.
Që ka të bëjë me drithin, që lidhet me drithin, i drithit; që jep a prodhon drithë. Kulturat drithore.