Skip Navigation or Skip to Content
X
DRUFRUTOR mb.
Që ka të bëjë a që lidhet me drurët frutorë; që u përket drurëve frutorë, i drurëve frutorë. Fidanët drufrutorë. Pasuria drufrutore.