Skip Navigation or Skip to Content
X
DRUGË f.sh.
1. Bosht i vogël e i hollë prej druri, që mbledh fillin e tjerrë me furkë; sasia e fillit të tjerrë të leshit, të pambukut etj. Që mund të mblidhet në këtë bosht. Drugë e lehtë (e rëndë). Rrotulla e drugës. Dredh drugën. Ka tjerrë dy druga lesh.
2. Vegël e drunjtë e avlëmendit, në trajtë vezake të zgjatur, që mban gjepin ku është mbështjellë filli i indit; sovajkë, mëqik; masur.
3. shih FURK/Ë,~A
4. Vë leshin në drugë. Tjerr me drugë.
5. krahin. Biga e llastikave për të vrarë zogj. * Mban një drugë shih te MBAJ.