Skip Navigation or Skip to Content
X
DRUNJËZIM m.
Veprimi dhe gjendja sipas kuptimit të foljes DRUNJËZOHET. Drunjëzimi i kërcellit (i degëve, i rrënjëve). Drunjëzimi i barit. Drunjëzimi i panxharit (i karotave). Drunjëzimi i boçeve.