Skip Navigation or Skip to Content
X
DRUNJËZUAR mb.
Që është kthyer në dru, që është bërë i drunjtë; që ka fituar cilësitë e drurit, që është bërë i fortë si dru (për kërcellin, degët, rrënjën etj.). Degë e drunjëzuar. Pjesa e drunjëzuar. Kërcell i drunjëzuar. Fryt i drunjëzuar. Bar i drunjëzuar. Është gjysmë i drunjëzuar.