Skip Navigation or Skip to Content
X
DRUNJTË mb.
1. Që është bërë prej druri. Lugë (kupë) e drunjtë. Shkallë (derë, urë) e drunjtë. Bisht i drunjtë. Parmendë e drunjtë.
2. Që ka cilësitë e drurit, që përbëhet nga lëndë druri. Kërcell i drunjtë. Pjesa e drunjtë e kërcellit.