Skip Navigation or Skip to Content
X
DRUNOR mb.
1. Që ka trung të drunjtë ose që e ka kërcellin të drunjëzuar. Bimët drunore. Fidanët drunorë. Llojet drunore.
2. Drusor. Lëndë drunore. Material drunor.