Skip Navigation or Skip to Content
X
DRURRYELL m.sh.bot.
Shkurre e lartë, me degë të buta, me lule të verdha e të mbledhura në trajtë ombrelle dhe me gjethe të zgjatura si heshta e të grumbulluara më shumë në majat e degëve, të cilat përmbajnë një lëng të bardhë si qumësht.