Skip Navigation or Skip to Content
X
DRUSOR mb.
1. Që është dru; që ka të bëjë me drurin a me drurët. Lënda drusore. Pasuria drusore.
2. Drunor. Bimë drusore.