Skip Navigation or Skip to Content
X
DUQE f.vet.sh.
Hejbe. Duqe të mëdha (të vogla). Mbush duqet. Var duqet mbi samar.