Skip Navigation or Skip to Content
X
DURESË f.sh.
1. vet. nj. shih DURIM,~I. E përballoi me duresë.
2. tek. Kufiri deri ku mund të lejohet një shmangie nga normat teknike të caktuara a të kërkuara për përgatitjen e një sendi, të një artikulli etj.