Skip Navigation or Skip to Content
X
DURIMSHUMË mb.
Që vepron a sillet me shumë durim, që është shumë i durueshëm, durimmadh.