Skip Navigation or Skip to Content
X
DURUAR mb.
I durueshëm. Është shumë i duruar. U tregua i duruar. I duruari, i fituari (i trashëguari). fj. u.