Skip Navigation or Skip to Content
X
DYFLEGËRSH mb.
Dykanatësh. Derë (dritare) dyflegërshe. Dollap dyflegërsh.