Skip Navigation or Skip to Content
X
DYGRYKËSH mb.usht.
Që ka dy grykë. Armët dygrykëshe.