Skip Navigation or Skip to Content
X
DYKUPTIMSHËM mb.
Që ka dy kuptime, që ka kuptim të dyfishtë; që është i errët e mund të merret edhe ndryshe, që nënkupton edhe diçka tjetër. Fjalë e dykuptimshme. Formulim i dykuptimshëm. Përgjigje e dykuptimshme.