Skip Navigation or Skip to Content
X
DYRRESHTOR mb.
Që i kanë pjesët e tyre (kallirin, gjethet etj.) të vendosura në dy radhë të përkundërta në një bosht të përbashkët (për bimët); që e ka kallirin me dy radhë kokrrash. Elb dyrreshtor. Tepë dyrreshtore.