Skip Navigation or Skip to Content
X
DYSHAS ndajf.
1. Në dy pjesë, dysh. E ndau dyshas.
2. Me dy mendje, në mëdyshje, mëdyshas (zakonisht e shoqëruar me parafjalën më). Qëndroi (mbeti, është) (më) dyshas. E ka (më) dyshas.