Skip Navigation or Skip to Content
X
ECEJAK m.zakon.sh.
Vajtje e ardhje e shpeshtë; ecje tutje e tëhu, e përsëritur shumë herë në një vend të kufizuar; hyrje e dalje e shpeshtë; zhurma e hapave të atij që vjen e shkon shpesh a vazhdimisht diku (nëpër dhomë, nëpër korridor etj.). Kishte shumë ecejake. Dëgjoj ecejaket.