Skip Navigation or Skip to Content
X
ECUR as.
Ecje. Në të ecur e sipër. Ka një të ecur të vetin. U lodh nga të ecurit (së ecuri).
ECUR f.
1. Ecje. E ecur e lehtë. Dëgjonte të ecurën e dikujt.
2. Mënyra se si ecën dikush. Njihet nga e ecura.