Skip Navigation or Skip to Content
X
ECURI f.
1. Mënyra se si bëhet a zhvillohet një punë; rruga e ndjekur për të bërë diçka, mënyra si veprojmë për diçka. Ecuria e punës. Ecuria e mësimit.
2. Mënyra si zhvillohet një veprimtari, një ngjarje etj. Ecuria e ngjarjeve.