Skip Navigation or Skip to Content
X
EDH m.sh.
I vogli i dhisë derisa të mbushë një vit; kec mashkull. Edh i zi (i larmë). Mish edhi. Çoban edhash. Ruaj edhat. * E mbaj edhin në dërrasë dikë e mbaj dikë me të gjitha të mirat e kujdesem shumë për të, e mbaj në pëllëmbë të dorës.