Skip Navigation or Skip to Content
X
EDUKIM m.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve EDUKOJ, EDUKOHEM. Edukimi i fëmijëve (i nxënësve). Edukimi i brezit të ri (i klasës punëtore, i punonjësve). Metodat e edukimit. Formë edukimi formë e arsimit. Shkollë edukimi shkollë e posaçme për edukimin e fëmijëve që kanë shkelur me veprime të dënueshme normat morale të shoqërisë socialiste.
2. Edukatë. Edukimi komunist. Edukim klasor. Edukim i gjithanshëm.