Skip Navigation or Skip to Content
X
ËH pasth.bised.
1. Përdoret për të shënuar zërin që nxjerr dikush kur rënkon, ë. Ëh, ëh, dëgjohej rënkimi i plakut.
2. Përdoret kur shprehim keqardhje për diçka; ë. Ëh, ç`më shpëtoi!