Skip Navigation or Skip to Content
X
ËMBËLOSH mb.
Që është pak i ëmbël, që vjen si i ëmbël. Verë ëmbëloshe. Rrush ëmbëlosh.