Skip Navigation or Skip to Content
X
EKONOMIZËM m.
Rrymë reaksionare, oportuniste e revizioniste, sipas së cilës klasa punëtore në vendet kapitaliste duhet të luftojë vetëm për reforma ekonomike gjysmake e të pjesshme, vetëm për përmirësimin e gjendjes së saj ekomomike dhe jo për të marrë pushtetin politik; rrymë oportuniste e revizioniste që mohon raportin e drejtë ndërmjet ekonomisë e politikës, që mbivlerëson qëllimin ekonomik në revolucion e në ndërtimin e socializmit dhe nënvlerëson revolucionin ideologjik si edhe edukimin ideopolitik të masave. Ranë në ekonomizëm. Luftojmë kundër ekonomizmit.