Skip Navigation or Skip to Content
X
EKONOMIZOJ kal.
1. E shpenzoj a e përdor diçka (mjetet materiale, lëndën e parë, paratë etj.) me kujdes, me masë a me kursim, i pakësoj shpenzimet për të bërë diçka; vë diçka mënjanë, kursej. Ekonomizoj materialet (lëndën e parë).
2. fig. Kursej.