Skip Navigation or Skip to Content
X
EKRANIZOJ kal.kinem.
Bëj një film kinematografik në bazë të një vepre letrare që nuk është shkruar posaçërisht për një qëllim të tillë; e përshtat dhe e kthej në film kinematografik një pjesë teatrale. Ekranizoj një roman (një tregim). Ekranizoj një dramë (një operë, një balet).