Skip Navigation or Skip to Content
X
EKSPANSIONIST mb.
Që ka të bëjë me ekspansionizmin, që i përket ekspansionizmit, i ekspansionizmit; që përpiqet për ekspansion; që ndjek e zbaton një politikë ekspansioni, që kryen veprime për ekspansion. Politikë ekspansioniste. Qëllime (synime, veprime) ekspansioniste. Luftë ekspansioniste. Shtet ekspansionist.