Skip Navigation or Skip to Content
X
EKSPERIMENTOJ kal.
Bëj një eksperiment, provoj diçka për qëllime kërkimore a studimore. Eksperimentoj metoda të reja.