Skip Navigation or Skip to Content
X
EKSPERT m.sh.libr.
Specialist që thirret për të dhënë mendime e vlerësime të përpikta për sende, për punë a probleme të caktuara ose për të zgjidhur një çështje të vështirë, e cila kërkon njohuri e përgatitje të posaçme; ai që merr pjesë në një ekspertizë; ai që ka përvojë të gjatë në një punë a në një fushë të caktuar të veprimtarisë shoqërore. Ekspert teknik (politik, ushtarak). Ekspert prodhimi. Mendimi i ekspertit. Grupi i ekspertëve.