Skip Navigation or Skip to Content
X
EKSPERTIZË f.sh.libr.
Gjurmim, shqyrtim a studim që bëhet nga një ekspert për të zbuluar shkakun e diçkaje; hetimi, vlerësimi a puna që bën eksperti; raporti që jepet pas një gjurmimi a hetimi të tillë. Ekspertizë shkencore. Ekspertizë mjekësore (gjyqësore). Ekspertizë e hollësishme. Bëj ekspertizën.