Skip Navigation or Skip to Content
X
EKSPORTIM m.sh.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve EKSPORTOJ, EKSPORTOHET. Eksportimi i mallrave. Eksportimi i prodhimeve bujqësore (industrial). Eksportimi i kapitalit. ek. Eksportimi i ideve. Plani i eksportimit.
2. kryes. sh. Mallrat që nxirren jashtë shtetit për shitje. Vlera e eksportimeve. Pesha e eksportimeve. Regjistrimi i eksportimeve.