Skip Navigation or Skip to Content
X
ELËKTRO- fjalëform.spec.
Pjesë e parë e disa fjalëve të përbëra, që i përgjigjet nga kuptimi fjalës «elektrik» (p.sh.: elektroagregat, elektrodinamometër, elektrokardiogram, elektrolokomotivë, elektrosinjal etj.).