Skip Navigation or Skip to Content
X
ELEKTROLIZË kim., f.fiz.
Zbërthimi i disa lëndëve a trupave në pjesët e tyre përbërëse me anë të rrymës elektrike. Elektrolizë e thatë. Elektroliza e ujit (e bakrit).